Address: Ovenecká 330/44, Praha 7Ovenecká 44

Neé Schicková, Born. 1922
Deported to Terezína 1942
Deported to Auschwitz 1944
Survived