Address: Praha 2, Budečská 2/1020, v chodníku před domem, (2010)
Inscription: ZDE BYDLEL BOHUMIL BONDY, NAR. 1869
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN 1943 V OSVĚTIMI

Born 07. 02. 1889
Last residence before deportation: Prague XII
Address/place of registration in the Protectorate: Prague XII, Humboldtova 18
Transport AAw, no. 554 (03. 08. 1942, Prague -> Terezín)
Transport Cu, no. 955 (01. 02. 1943, Terezín -> Auschwitz)
Murdered

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/78598-bohumil-bondy/