Address: Praha 2, Na Bojišti 616/16, v chodníku před vchodem do domu
Inscription: ZDE BYDLELA FANY KLOMINKOVÁ, NAR. 1904
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA

Born 19. 09. 1904
Last residence before deportation: Prague XI
Address/place of registration in the Protectorate: Prague IX, Sladkovského nám. 2
Transport Au, no. 694 (12. 05. 1942, Prague -> Terezín)
Transport Cu, no. 666 (01. 02. 1943, Terezín -> Auschwitz)
Murdered

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/99628-fany-klominkova/