Address: Praha 1, Klimentská 1443/50 (2012)
Inscription: ZDE ŽIL HUGO SLONITZ, NAR. 1873,
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN V OSVĚTIMI

Born 25. 03. 1873
Last residence before deportation: Prague II
Address/place of registration in the Protectorate: Prague II, Klimentská 50
Transport AAs, no. 270 (20. 07. 1942, Prague -> Terezín)
Transport Ev, no. 1541 (28. 10. 1944, Terezín -> Auschwitz)
Murdered

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/124511-hugo-slonitz/