NA POŘÍČÍ 1044-20mAddressNa Poříčí 1044/20, Prague 1Jindrich Kral, narozen 1881

Born 01. 02. 1881
Transport Au 1, no. 978 (15. 05. 1942, -> Terezín )
Transport Ay, no. 978 (17. 05. 1942, -> Lublin)
Murdered

Holocaust database