Address: Praha 2, Na Bojišti 616/16, v chodníku před vchodem do domu, (2009)
Inscription: ZDE BYDLELA OLGA TÖPFEROVÁ, NAR. 1878
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA

Born 15. 11. 1878
Last residence before deportation: Prague II
Address/place of registration in the Protectorate: Prague II, Na Bojišti 16/1516
Transport AAp, no. 716 (09. 07. 1942, Prague -> Terezín)
Transport Dm, no. 3044 (06. 09. 1943, Terezín -> Auschwitz)
Murdered

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/130016-olga-t-pferova/