Address: Praha 2, Na Bojišti 616/16, v chodníku před vchodem do domu, (2009)

Inscription: ZDE BYDLEL OSKAR TÖPFER, NAR. 1903
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN

Born 25. 05. 1903
Last residence before deportation: Prague II
Address/place of registration in the Protectorate: Prague II, Na Bojišti 16/1516
Transport AAq, no. 63 (13. 07. 1942, Prague -> Terezín)
Transport Cu, no. 899 (01. 02. 1943, Terezín -> Auschwitz)
Murdered

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/130017-oskar-t-pfer/