Address: Praha 7, Ovenecká 98/43, v chodníku před domem (2011)
Inscription: ZDE ŽILA RŮŽENA LINDTOVÁ, NAR. 1866
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA 13. 8. 1943 TAMTÉŽ

Born 05. 12. 1866
Last residence before deportation: Prague II
Address/place of registration in the Protectorate: Prague VII, Schillerova 43
Transport AAu, no. 250 (27. 07. 1942, Prague -> Terezín)
Murdered 13. 03. 1943 Terezín

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/105922-ruzena-lindtova/