Umístění: Praha 2, Budečská 944/09, v chodníku před domem
Nápis: ZDE BYDLEL KAREL BAUM, NAR. 1903
DEPORTOVÁN 24.4.1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN 27.8.1942 V MAJDANKU

Narozen 24. 06. 1903
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Sázavská 9
Transport Am, č. 823 (24. 04. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Aq, č. 288 (27. 04. 1942, Terezín -> Izbica)
Zavražděn 27. 08. 1942 Majdanek

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/75955-karel-baum/