Umístění: ČelaMEISELkovského sady 433/10, Praha 2

Narozen 12. 10. 1896
Poslední bydliště před deportací: Praha VIII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha VIII, Trojská 315
Transport N, č. 88 (17. 12. 1941, Praha -> Terezín)
Transport Ek, č. 331 (28. 09. 1944, Terezín -> Osvětim), ZAVRAĎĚN

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/109227-alois-meisl/