Address: Praha 2, Budečská 944/09, v chodníku před domem
Inscription: ZDE BYDLEL KAREL BAUM, NAR. 1903
DEPORTOVÁN 24.4.1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN 27.8.1942 V MAJDANKU

Born 24. 06. 1903
Last residence before deportation: Prague XII
Address/place of registration in the Protectorate: Prague XII, Sázavská 9
Transport Am, no. 823 (24. 04. 1942, Prague -> Terezín)
Transport Aq, no. 288 (27. 04. 1942, Terezín -> Izbica)
Murdered 27. 08. 1942 Majdanek

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/75955-karel-baum/