Address: Praha 2, Na Bojišti 616/16, v chodníku před vchodem do domu, (2009)
Inscription: ZDE BYDLEL ARTUR TÖPFER, NAR. 1914
DEPORTOVÁN 1943 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN

Born 20. 05. 1914
Last residence before deportation: Prague II
Address/place of registration in the Protectorate: Prague II, Na Bojišti 16
Transport Cy, no. 52 (09. 04. 1943, Prague -> Terezín)
Transport Dm, no. 2817 (06. 09. 1943, Terezín -> Auschwitz)
Murdered

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/130007-artur-t-pfer/