Plat

Address: Platnéřská 9, Praha 1

Born 1891
Transport to Terezína 1941
Liberated