Address: Praha 2, Na Bojišti 616/16, v chodníku před vchodem do domu, (2009)
Inscription: ZDE BYDLELA GERTRUDA TÖPFEROVÁ, NAR. 1916
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA

Born 16. 03. 1916
Last residence before deportation: Prague II
Address/place of registration in the Protectorate: Prague II, Na Bojišti 16/1516
Transport AAq, no. 61 (13. 07. 1942, Prague -> Terezín)
Transport Bk, no. 120 (08. 09. 1942, Terezín -> Maly Trostinec)
Murdered

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/130008-gertruda-t-pferova/