Address: Praha 6, Nad Královskou oborou 203/23

Inscription: ZDE ŽILA JUDR. IRMA GLASEROVÁ, NAR. 1901
DEPORTOVÁNA 1941 DO LODŽE, ZAVRAŽDĚNA

Born 02. 08. 1901
Last residence before deportation: Prague XIX
Address/place of registration in the Protectorate: Prague XIX, Nad Královskou oborou 23
Transport B, no. 469 (21. 10. 1941, Prague -> Łódź), Murdered

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/142231-irma-glaserova/