URBAddress: Praha 1, Senovážná 6/996, Nové Město, v chodníku před domem, (2010)
Inscription: ZDE BYDLEL JINDŘICH URBACH, NAR. 1873
DEPORTOVÁN 1941 DO LODŽE, ZAVRAŽDĚN 1942 TAMTÉŽ

Born 26. 06. 1873
Last residence before deportation: Prague II
Address/place of registration in the Protectorate: Prague II, Senovážná 6
Transport B, no. 904 (21. 10. 1941, Prague -> Łódź)
Murdered 11. 05. 1942 Łódź

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/142808-jindrich-urbach/