Address: Praha 3, Libická 1918/6, chodník napravo od vchodu do domu
Inscription: ZDE ŽIL JOSEF ŠPERL, NAR. 1890,
Born: 14.3.1896LIB
Arested in November 1941, Murdered in January 1942 in MAUTHAUSEN
Note: Kameny položeny dne 18. července 2013.