Address: Praha 3, Libická 1918/6, chodník napravo od vchodu do domu
Inscription: ZDE ŽILA JOSEFA ČADOVÁ, NAR. 1897
Born: 19.8.1897
DEPORTED 28.11.1941 TO RAVENSBRÜCKU, Prison number 8531, Survived