Address: Praha 2, Budečská 2/1020, v chodníku před domem, (2010)
Inscription: ZDE BYDLELA KAMILA BONDYOVÁ, NAR. 1890
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA 1943 V OSVĚTIMI

Born 20. 07. 1890
Last residence before deportation: Prague XII
Address/place of registration in the Protectorate: Prague XII, Humboldtova 20
Transport AAw, no. 553 (03. 08. 1942, Prague -> Terezín)
Transport Cu, no. 954 (01. 02. 1943, Terezín -> Auschwitz)
Murdered

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/78695-kamila-bondyova/