Address: Praha 2, Na Bojišti 616/16, v chodníku před vchodem do domu, (2009)
Inscription: ZDE BYDLEL KAREL TÖPFER, NAR. 1918
DEPORTOVÁN 1941 DO TEREZÍNA. ZAVRAŽDĚN

Born 11. 10. 1918
Last residence before deportation: Prague II
Address/place of registration in the Protectorate: Prague II, Na Bojišti 16/1516
Transport J, no. 604 (04. 12. 1941, Prague -> Terezín)
Transport Er, no. 554 (16. 10. 1944, Terezín -> Auschwitz)
Murdered

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/130013-karel-t-pfer/