Address: Praha 2, Na Bojišti 616/16, v chodníku před vchodem do domu, (2009)

Inscription: ZDE BYDLEL MAX TÖPFER, NAR. 1912
DEPORTOVÁN 1941, DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN

Born 15. 06. 1912
Last residence before deportation: Prague II
Address/place of registration in the Protectorate: Prague II, Na Bojišti 16
Transport J, no. 605 (04. 12. 1941, Prague -> Terezín)
Transport Bc, no. 16 (25. 08. 1942, Terezín -> Maly Trostinec)
Murdered

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/130015-max-t-pfer/