Address: Praha 2, Belgická 67/25, v chodníku před domem
Inscription: ZDE BYDLEL OTA FREUDENFELD, NAR. 1891
DEPORTOVÁN 1943 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN V OSVĚTIMI

Narozen 27. 07. 1891
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Belgická 25
Transport De, č. 492 (05. 07. 1943, Praha -> Terezín)
Transport Ek, č. 2390 (28. 09. 1944, Terezín -> Osvětim)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/85762-ota-freudenfeld/