Address: Praha 1, Stárkova 4/1745, v chodníku před domem,  (2010)
Inscription: ZDE BYDLEL PETR GINZ, NAR. 1928
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN V OSVĚTIMI

Born 01. 02. 1928
Last residence before deportation: Prague II
Address/place of registration in the Protectorate: Prague II, Stárkova 4
Transport Ca, no. 446 (24. 10. 1942, Prague -> Terezín)
Transport Ek, no. 1880 (28. 09. 1944, Terezín -> Auschwitz)
Murdered

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/88538-petr-ginz/