Address: Praha 1, Dlouhá 733/29, v chodníku před vchodem do domu, (2009)

Inscription: ZDE BYDLEL ROBERT KATZ, NAR. 1891
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN V MAJDANKU

Born 17. 05. 1891
Last residence before deportation: Prague I
Address/place of registration in the Protectorate: Prague I, Dlouhá 29
Transport Au, no. 276 (12. 05. 1942, Prague -> Terezín)
Transport Ay, no. 122 (17. 05. 1942, Terezín -> Lublin)
Murdered 08. 08. 1942 Majdanek

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/97767-robert-katz/