Address: Praha 1, Dušní 112/16, před domem vpravo (2012)

Inscription: ZDE ŽIL RUDOLF LASCH, NAR. 1890
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN V RIZE

Born 21. 01. 1890
Last residence before deportation: Prague V
Address/place of registration in the Protectorate: Prague V, Dušní 16
Transport Ba, no. 378 (10. 08. 1942, Prague -> Terezín)
Transport Bb, no. 77 (20. 08. 1942, Terezín -> Riga), Murdered

Stolperstein für Rudolf Lasch.jpghttps://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/104346-rudolf-lasch/