Address: Praha 1, Politických vězňů 12/913 (2011)
Inscription: ZDE ŽIL VILÉM STRÁNSKÝ, NAR. 1897
DEPORTOVÁN 1941 DO LODŽE, ZAVRAŽDĚN 1944 V DACHAU

Born 25. 03. 1897
Last residence before deportation: Prague VIII
Transport A, no. 918 (16. 10. 1941, Prague -> Łódź)
Murdered 10. 01. 1945 Łódź

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/141907-vilem-stransky/