Stolpersteine, česky též kameny zmizelých, doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“ (pohledem), jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Původně šlo o projekt německého umělce Guntera Demniga, který první kámen položil 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem, první v současné podobě roku 1995. Pokládá je dodnes po celé Evropě. Od roku 2008 se Stolpersteine nacházejí i v chodnících ve městech v České republice.

Kameny zmizelých v Česku byly poprvé umístěny v říjnu 2008, kdy bylo na pražském Josefově umístěno prvních 10 kamenů. Nápad na uvedení projektu vzešel z prostředí České unie židovské mládeže, která jej po dva následující roky realizovala. V roce 2010 pak bylo založeno občanské sdružení Stolpersteine CZ, které položilo v roce 2010 a 2011 dalších asi 60 kamenů; toto sdružení kolem roku 2016 zaniklo. Postupně dochází k instalaci Kamenů zmizelých i v dalších městech; v Kolíně, Neratovicích, Ostravě, Třeboni, Olomouci, Kroměříži, Českých Budějovicích. V roce 2017 bylo po celé ČR instalováno již několik set těchto kamenů ve více než 35 lokalitách. V Praze, kde bylo v roce 2018 kolem 275 těchto kamenů, se péče o ně ujal Trevor Sage, Brit, žijící v české metropoli.

V roce 2018 bylo v Praze položeno 25 nových Stolpersteine na 12 místech. Organizaci ukládání nových kamenů a zajištění povolení TSK a Magistáru hl. města Prahy zajišťuje Veřejně prospěšný spolek na podporu osob dotčených holocaustem. Pro rok 2019 plánuje Spolek položení cca 40 kamenů Stolpersteine v Praze, 10 kamenů v Českých Budějovicích a 8 kamenů v Jičíně. Další kameny plánujeme realizovat v Praze v roce 2020.

Ve všech městěch ČR je patrná přízeň a podpora projektu STOLPERSTEINE.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!