Podpořili nás

download

 

Veřejně prospěšný spolek na podporu osob dotčených holocaustem.
Spolek je založen za účelem veřejně prospěšné všestranné podpory a péče o osoby dotčené holocaustem s cílem zkvalitnění jejich života. Spolek je založen na principu dobrovolnosti, je samostatnou nepolitickou organizací a popsanou činnost vyvíjí v souladu s ust. §214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občasnký zákoník v aktuálním znění.

 

Federace židovských obcí (FŽO) je střechovým orgánem, sdružujícím v současné době 10 Židovských obcí (ŽO) v Čechách a na Moravě. Kolektivními členy FŽO jsou i přidružené židovské organizace a spolky jako např. Terezínská iniciativa, sdružení bývalých vězňů nacistických koncentračních táborů, Unie židovské mládeže, sportovní oddíl Hakoach atd. Činnost FŽO a ŽO upravují Stanovy FŽO, jejichž součástí jsou Vzorové Stanovy ŽO, které si může každá ŽO – až na některá obligatorní ustanovení – přizpůsobit vlastním podmínkám. FŽO zastupuje židovskou pospolitost vůči tuzemským orgánům a institucím, včetně státních, a vůči zahraničí.

 

 

 

downloaddÚčelem a posláním ŽOP je v duchu českých židovských tradic zajišťovat zejména náboženský a kulturní život svých členů a přispívat k zajištění jejich sociálních a zdravotních potřeb. V okruhu své působnosti provozuje Staronovou, Vysokou a Jeruzalémskou synagogu a další kulturní a náboženské objekty (synagogy, hřbitovy, muzea, památníky apod.). ŽOP provozuje košer stravování a v rámci svých možností podporuje vzdělávání svých členů v židovských tradicích a přispívá k všeobecnému vzdělání v judaismu a židovské historii, zejména při práci s mládeží. ŽOP aktivně vystupuje proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, nacismu, fašismu, proti diskriminaci a netoleranci a chrání památku židovských obětí. ŽOP může podporovat jiné organizace a instituce a účastnit se jejich činnosti.

 

NFOH_logo_CZE_RGB_pozitiv1-300x107Zmírňuje křivdy minulosti, podporuje budoucnost.
Poslání fondu
. Pečujeme. Pomáháme lidem, kteří přežili holocaust.
. Připomínáme. Podporujeme vzdělávací a pietní akce připomínající oběti holocaustu.
. Myslíme na budoucnost. Podporujeme rozvoj židovských komunit a vzdělávání v judaismu.
. Obnovujeme. Podílíme se na rekonstrukci a záchraně židovských památek zničených nacistickou i komunistickou totalitou.
. Odškodnili jsme. Pomohli jsme zmírnit majetkové křivdy způsobené během II. světové války.

DAP. a.s.

bsh

Provádíme rekonstrukce a údržbu pozemních komunikací na území Prahy a okolí. Nabízíme dlaždičsko-asfaltérské práce, rekonstrukce chodníků, dlažeb, pěších zón. Výstavbu a opravy chodníků, pěších zón, vozovek, pozemních komunikací. Asfaltérské práce včetně opravy výtluků silnic a vozovek. Firma DAP a.s. je zařazena do registru firem TSK hl. m. Prahy pro rekonstrukce a údržbu vozovek a chodníků. Pomáháme instalovat Stolpersteine.

 

 

 

Dentons_Logo_Purple_RGB_300

Dentons je největší právní firmou světa a globálním synonymem pro kvalitu a přidanou hodnotu právních služeb. Polycentrický přístup a prvotřídní kvalita týmu Dentons umožňuje měnit status quo v oboru s cílem prosazovat zájmy klientů všude tam, kde působí. V pražské kanceláři Dentons pracuje na 70 právníků, včetně 16 partnerů. Pražská kancelář Dentons pomáhá na pro bono bázi Veřejně prospěšnému spolku na podporu osob dotčených holocaustem s organizací a právními aspekty spojenými s instalací stolpersteinů v České republice.

 

logo Praha 2Nové Město pražské, Vyšehrad, Královské Vinohrady, Nusle.
Jedno z nejkrásnějších míst, kam vás vaše nohy mohou zavést… je také místem, kde před druhou světovou válkou žila největší židovská komunita v tehdejším Československu. Zástupci Prahy 2 nedopustí, aby na tyto naše dávné sousedy bylo zapomenuto. Podpora tohoto projektu je jen dílkem v péči o tento odkaz. Praha 2 vydala publikaci Stopy židovské přítomnosti v Praze 2 i stejnojmennou putovní výstavu. Finančně podpořila revitalizaci Masarykova lesa v Izraeli, hostila venkovní výstavu Záhadné pouto o historii vztahů mezi Izraelem a Českou republikou. Zástupci Dvojky pečují o to, aby stopy našich dávných předků nezavál čas. Novinky z Prahy 2.

 

PRAHA

Pražská památková rezervace – UNESCO

Stověžatá, královská a zlatá. Taková je Praha, respektive její historické jádro, které patří mezi nejkrásnější památkové zóny v celé Evropě. Na stovkách umělecky jedinečných a historicky cenných staveb je zde patrný celý 1100 let trvající vývoj centra české metropole včetně vlivů všech architektonických slohů. Praha patřila k nejvýznamnějším městům Evropy v gotice, renesanci i baroku a vlivy těchto období jsou dnes v Praze patrné na každém rohu.

Trevor Sage

Kniha britského inženýra Trevora Sage, který se trvale usadil v Praze byla vydána jako pocta všem obětem nacistického režimu, kterým byly ve městě položeny Stolpersteine (kameny zmizelých). Mosazí pokryté dlažební kostky vnášejí do veřejného prostoru připomínku obětí nacionálního socialismu v letech 1933-1945. Do jejich povrchu jsou vyryty jména obětí s rokem narození, datem a místem deportace a jejich osudem. Umisťují se do dlažby před posledním místem bydliště, které si daný člověk mohl zvolit. V roce 2018 se autor rozhodl vyčistit všechny pražské Stolpersteiny a posléze sestavil jejich katalog ve formě knihy, která obsahuje informace o všech 466 kamenech zmizelých umístěných v Praze do roku 2021. V publikaci naleznete fotografie pražských kamenů zmizelých, portrétní fotografie obětí ze sbírek Národního archivu, informace o deportacích z databáze Holocaust.cz, podrobnosti o transportech z archivu Yadvashem.org a pohnuté životní příběhy obětí, mnohé vyprávěné příbuznými, kteří laskavě do této knihy přispěli. Informace obsažené v této knize pomohou propojit Stolperstein s člověkem, kterému je věnován a umožní tak čtenáři nahlédnout do života a osudu konkrétního člověka, který se stal obětí nacistické ideologie.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!