Užitečné odkazy

LuderU příležitosti Jom ha-šoa vyzvaly Lauderovy školy své studenty, učitele a rodiče k adopci Stolpersteinů. Adopcí se dobrovolníci se zavazují, že během jednoho roku do dalšího Jom ha-šoa v příštím roce budou kameny pravidelně navštěvovat a čistit je tak, aby byly údaje na nich dobře čitelné. O projekt je hned po prvním dni od zahájení velký zájem a věříme, že se podaří brzy adoptovat a tím i udržovat v čistotě většinu pražských kamenů. Adoptující se ujímají buď kamenů svých příbuzných nebo Stolpersteinů umístěných na místech, kde bydlí či kudy často procházejí. Projekt tak pomáhá udržovat vědomí rodinné historie i povědomí o historii místa, kde děti školy žijí.
http://www.lauder.cz/docs/ls_stolpersteiny_1617310677.pdf


http://www.stolpersteine.eu/

Oficiální stránky projektu Guntera Demniga připomínající oběti nacionálního socialismu z řad Židů, Romů, Sintů, homosexuálů, Svědků Jehovových, politických odpůrců režimu a oběti nacistické eutanázie.

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/
Databáze obsahuje jména a osudy Židů deportovaných z českých zemí a vězňů terezínského ghetta z dalších evropských zemí. Během druhé světové války bylo zavražděno téměř 80 tisíc Židů z území dnešní České republiky. Většina z nich byla deportována do terezínského ghetta a odtud do vyhlazovacích táborů. Přesné adresy jsou zpravidla k dispozici pouze pro Židy z Prahy a pocházejí z registrace Židů, která v Protektorátu probíhala od podzimu 1941. Databáze neobsahuje informace o přeživších.

www.terezinstudies.cz  

Institut terezínských studií

 

https://arolsen-archives.org/en/ Mezinárodní vyhledávací služba

download

Veřejně prospěšný spolek na ochranu osob dotčených holocaustem

 

NFOH_logo_CZE_RGB_pozitiv1-300x107Nadační fond pro oběti holocaustu

 

 

https://www.facebook.com/stolpersteineprague   Britský důchodce čistí po Praze kameny zmizelých. Vytvořil jejich mapu a přidává jim obličeje. Trevor Sage pochází z Londýna. Než přišel do Prahy, bydlel na jižním pobřeží Anglie a do Prahy jezdil za prací. „Když jsem se rozhodl, že odejdu předčasně do důchodu, zamiloval jsem se do Prahy a přestěhoval se sem,” říká. A protože je už v důchodu a je tak pánem vlastního času, mohl nedávno začít s netradičním projektem, který ho nyní intenzivně zaměstnává – čištěním kamenů zmizelých.
Je velmi důležité nezapomenout oběti nacismu. Ať už se jedná o Židy, Romy, Sinti, homosexuály nebo příslušníky jiných perzekvovaných skupin. Všichni z nich jsou obětí Nacimu,” vysvětluje. „Těm kamenům se v češtině říká kameny zmizelých. A mně přišlo, že pod tou špínou a nánosem prachu ti lidé zmizeli znovu,” dodává.

https://www.mapotic.com/stolpersteine-praha  Mapa Stolpersteine v Praze

Tisk

 

Orálně-historická sbírka Židovského muzea v Praze

 

Zajímavé články v českém tisku:
Beroun 2024
Beroun – Stolpersteine za Kláru Benešovou
Připomínka obětí holocaustu. Uctění památky manželů MUDr. Hildegardy a MUDr. Emila Voglových
2023 V Mánesově ulici přibyly další Stolpersteine
2022 Nové Stolpersteine na Praze 2
2021 Nové Stolpersteine na Praze 2
Městská část Praha 7 26. 10. 2021
Městská část Praha 2 3.9.2020
Městská část Praha 1 30. 8. 2020
Stolpersteine v Soukenické ulici
Pražský patriot 4. 9. 2020
Městská část Praha 4. 9. 2020
Národní pedagogické muzeu 4. 9. 2020
Praha 1 22. 11. 2019
Respekt 22. 7. 2018
Česká televize 27.10.2010
iDnes/Budějovice 13.5.2018
iDnes/Olomouc 2.5.2018

pohlednice

Připomínáme minulost.

 

 

 

ZMP-C

Náhrobní nápis pro ty, kteří nemají vlastní hrob

Památník v Pinkasově synagoze je věnován obětem šoa z řad Židů z českých zemí, jejichž jména připomínají ručně zhotovené nápisy pokrývající zdi hlavní lodi synagogy a přilehlých prostor.

OPEN EYE
IWalk je vzdělávací aktivita spojující unikátní filmové vzpomínky pamětníků z celého světa s kontextem každodenního prostoru, ve kterém žijeme. V aplikaci IWalk jsou pro území České republiky k dispozici procházky týkající se historie pražského deportačního centra na Radiotrhu, areálu Hagiboru či historie židovské přítomnosti na Vinohradech, další IWalk je věnován Uherskému Brodu či Plzni a připravují se i jiné.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!