Nápis: ZDE BYDLELA ANNA HEITLEROVÁ, NAR. 1876
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA 1942 V TREBLINCE

Narozena 07. 05. 1876
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Kouřimská 13
Transport AAe, č. 598 (20. 06. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Bx, č. 1265 (22. 10. 1942, Terezín -> Treblinka)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/92720-anna-heitlerova/