Grümbaum Leo MarieAdresa: CHOPINOVA 1493/24, PRAHA 2Chopinova 24M

Narozen 24. 04. 1906
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Slezská 123
Transport M, č. 731 (14. 12. 1941, Praha -> Terezín)
Transport Ax, č. 125 (09. 05. 1942, Terezín -> Sobibór, Ossowa)
Zavražděn 15. 09. 1942 Majdanek

Databáze holocaust