Umístění: Praha 1, Pařížská 28/131, Staré Město, (2010)
Nápis: ZDE BYDLEL DR. HANS LOEW, NAR. 1908
DEPORTOVÁN 1943 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN 1944 V OSVĚTIMI