Podpořili nás

download

 

Veřejně prospěšný spolek na podporu osob dotčených holocaustem.
Spolek je založen za účelem veřejně prospěšné všestranné podpory a péče o osoby dotčené holocaustem s cílem zkvalitnění jejich života. Spolek je založen na principu dobrovolnosti, je samostatnou nepolitickou organizací a popsanou činnost vyvíjí v souladu s ust. §214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občasnký zákoník v aktuálním znění.

 

 

Federace židovských obcí (FŽO) je střechovým orgánem, sdružujícím v současné době 10 Židovských obcí (ŽO) v Čechách a na Moravě. Kolektivními členy FŽO jsou i přidružené židovské organizace a spolky jako např. Terezínská iniciativa, sdružení bývalých vězňů nacistických koncentračních táborů, Unie židovské mládeže, sportovní oddíl Hakoach atd. Činnost FŽO a ŽO upravují Stanovy FŽO, jejichž součástí jsou Vzorové Stanovy ŽO, které si může každá ŽO – až na některá obligatorní ustanovení – přizpůsobit vlastním podmínkám. FŽO zastupuje židovskou pospolitost vůči tuzemským orgánům a institucím, včetně státních, a vůči zahraničí.

 

 

 

 

downloaddÚčelem a posláním ŽOP je v duchu českých židovských tradic zajišťovat zejména náboženský a kulturní život svých členů a přispívat k zajištění jejich sociálních a zdravotních potřeb. V okruhu své působnosti provozuje Staronovou, Vysokou a Jeruzalémskou synagogu a další kulturní a náboženské objekty (synagogy, hřbitovy, muzea, památníky apod.). ŽOP provozuje košer stravování a v rámci svých možností podporuje vzdělávání svých členů v židovských tradicích a přispívá k všeobecnému vzdělání v judaismu a židovské historii, zejména při práci s mládeží. ŽOP aktivně vystupuje proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie, nacismu, fašismu, proti diskriminaci a netoleranci a chrání památku židovských obětí. ŽOP může podporovat jiné organizace a instituce a účastnit se jejich činnosti.

 

NFOH_logo_CZE_RGB_pozitiv1-300x107Zmírňuje křivdy minulosti, podporuje budoucnost.

 

 

 

DAP. a.s.

Provádíme rekonstrukce a údržbu pozemních komunikací na území Prahy a okolí. Nabízíme dlaždičsko-asfaltérské práce, rekonstrukce chodníků, dlažeb, pěších zón. Výstavbu a opravy chodníků, pěších zón, vozovek, pozemních komunikací. Asfaltérské práce včetně opravy výtluků silnic a vozovek. Firma DAP a.s. je zařazena do registru firem TSK hl. m. Prahy pro rekonstrukce a údržbu vozovek a chodníků.
Pomáháme instalovat Stolpersteine.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!