StvaniceNarFelix Porgesozen 1913
Deportován do Terezína 1941
Autor kabaretu “Smějte se s námi”.
Ovobozen