VELETRŽNÍ 196-17 1 MUmístění: VELETRŽNÍ 196/17, PRAHA 7Vraba František JUDr.

Narozen 19. 08. 1909
Poslední bydliště před deportací: Praha XIII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, nám. Krále Jiřího 23
Transport N, č. 327 (17. 12. 1941, Praha -> Terezín)
Transport Aa, č. 58 (11. 03. 1942, Terezín -> Izbica)
Zavražděn

Databáze holocaust

Narodil se 19. srpna 1909 v Úvalech u Prahy. Byl nejmladším dítětem Bohumila Gottlieba Vrby a Idy Vrbové rozené Bondyové. Nejstarší sestra Milada se narodila v roce 1907 a starší bratr Jiří v roce 1908. Sestra Milada se provdala za Karla Poppera a v roce 1931 se jim narodila dcera Sonja. František Vrba v době sňatku s Elly Taussigovou 17. února 1935 získal právnický titul JUDr. Později v třicátých letech zastával pozici v Radě hlavního města Prahy.

Syn Ivan se narodil 13. října 1936. S manželkou Elly a synem byli deportováni z Prahy do Terezína 17. prosince 1941. Následně 11. března 1942 byli všichni tři nuceni nastoupit do transportu Aa z Terezína do ghetta Izbica v jihovýchodním Polsku.
Pokud František dorazil do ghetta Izbica, byl pravděpodobně dle nacistických měřítek jako práceschopný muže poslán do nedalekého pracovního tábora v okrese Kranystaw v jihovýchodním Polsku nebo do vyhlazovacího tábora Belzec, kde přišel o život. Je tu i možnost, že byl deportován s dalšími 500 Židy z transportu Aa, kteří pochodovali 18. března 1942 do osady Kraśniczyn a později zahynuli ve vyhlazovacích táborech Sobibor, Majdanek.

Jeho rodiče zahynuli v lotyšské Rize někdy v roce 1942. Jeho sestra, švagr a neteř přišli o život v Osvětimi v únoru 1943. Osud jeho bratra Jiřího není znám.