Spalená 53

Spalená 53

Spálená 93-23mEster a David Š vyčistili adoptované Stolpersteine. Děkujeme za krásnou podporu projektu. Takto vypadají kameny po vyčištění.

 

 

JAK ČISTIT STOLPERSTEINE.

 

2020 September Children laying stolpersteine.

2020 September 3
Zahřebská 4, Prague 2

U příležitosti Jom ha-šoa vyzvaly Lauderovy školy své studenty, učitele a rodiče k adopci Stolpersteinů. Adopcí se dobrovolníci se zavazují, že během jednoho roku do dalšího Jom ha-šoa v příštím roce budou kameny pravidelně navštěvovat a čistit je tak, aby byly údaje na nich dobře čitelné. O projekt je hned po prvním dni od zahájení velký zájem a věříme, že se podaří brzy adoptovat a tím i udržovat v čistotě většinu pražských kamenů. Adoptující se ujímají buď kamenů svých příbuzných nebo Stolpersteinů umístěných na místech, kde bydlí či kudy často procházejí. Projekt tak pomáhá udržovat vědomí rodinné historie i povědomí o historii místa, kde děti školy žijí.  http://www.lauder.cz/docs/ls_stolpersteiny_1617310677.pdf
Nejbližší pokládka Stolpesteinů v Praze na jaře 2024
Informace na [email protected] 

Stolpersteine v Praze

Stolpersteine, doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“ (pohledem), jsou dlažební kostky s mosazným povrchem velké 10×10 cm, vsazené do chodníku před domy obětí nacistického režimu podle původního projektu německého umělce Guntera Demniga. První kámen položil 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem, dnes lze více než 80 000 Stolpersteine potkat v mnoha evropských městech.

Gunter Demnig našel inspiraci ve slovech Talmudu: „Člověk je zapomenut pouze tehdy, když je zapomenuto jeho jméno“. Stolpersteine umístěné před domovy obětí uchovávají paměť na osoby, které zde kdysi žily. Projekt připomíná všechny oběti nacionálního socialismu, které byly v letech 1933-1945 nacisty pronásledovány nebo zavražděny. Připomíná i osoby, které pod tíhou okolností spáchaly sebevraždu. Kameny lze položit i pro ty, kterým se podařilo včas uprchnout, či pro přeživší koncentračních táborů.

Nápad na uvedení projektu v České republice vzešel z prostředí České unie židovské mládeže, první kameny byly umístěny do pražských chodníků v říjnu 2008. V roce 2018 byl projekt po dvouleté nečinnosti oživen předsedou Židovské obce v Praze Františkem Bányaiem skrze Veřejně prospěšný spolek na podporu osob dotčených holocaustem www.spolek.org. Dnes se rozsáhlé agendě projektu Stolpersteine v Praze věnují spolu s Hermínou Neuner. Spolek a konkrétně realizaci projektu Stolpersteine můžete podpořit finančním darem. Jsme  podporováni Nadačním fondem pro oběti holocaustu a Městskou částí Praha 2. 

Pokud je to možné, instalujeme v Praze každý rok kolem 100 nových Stolpersteine. Zároveň dbáme na to, aby například při rekonstrukci chodníků nedocházelo ke ztrátám již dříve uložených kamenů. S myšlenkou detailně mapovat a čistit již položené kameny přišel Trevor Sage, britský dobrovolník dlouhodobě v Praze žijící. Britský dobrovolník čistí po Praze kameny zmizelých. Trevor Sage pochází z Londýna, před příchodem do Čech bydlel na jižním pobřeží Anglie a do Prahy jezdil za prací. „Když jsem se rozhodl, že odejdu předčasně do důchodu, zamiloval jsem se do Prahy a přestěhoval se sem.” Pražské Stolpersteiny dlouhodobě mapuje a čistí. Vydal knihu, která spojuje fotografie prvních téměř pěti set pražských kamenů zmizelých s portrétními fotografiemi obětí, informacemi o jejich transportech a také dojemné životní příběhy několika obětí, často sepsané přímo jejich příbuznými, kteří do knihy laskavě přispěli. https://www.academia.cz/prague-s-stolpersteine-stumbling-stones-defiant-in-their-memory-2008-2021–sage-trevor–oko-multimedia–2021

Organizace zabezpečující projekt Stolpersteine naleznete i v jiných městech ČR, např. v Liberci, Olomouci, Českých Budějovicích, Písku a dalších. Výrobu kamenů v jiných městech a obcích ČR a pokládka každého prvního Stolpersteinu v novém místě musí být domluvena přímo s německou nadací STIFTUNG – SPUREN – Gunter Demnig. Kontaktní osobou je paní Anne Thomas – [email protected].

V rámci projektu Stolpersteine se zajímáme rovněž o dokumentaci židovské paměti ve 20. století a pomáháme sbírat příběhy jednotlivců a rodin, fotografie a dokumentů z rodinných archivů. Spolupracujeme s Institutem Terezínské iniciativy a orálně historickou sbírkou Židovského muzea v Praze.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!