Address: Praha 1, Politických vězňů 12/913 (2011)
Inscription: ZDE ŽILA FRANTIŠKA SCHLEISSNEROVÁ, NAR. 1888
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA V OSVĚTIMI
Born 23. 02. 1866
Last residence before deportation: Prague X
Address/place of registration in the Protectorate: Prague X, Královská 15
Transport AAr, no. 669 (16. 07. 1942, Prague -> Terezín)
Transport Dr, no. 1986 (15. 12. 1943, Terezín -> Auschwitz)
Murdered

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/121218-frantiska-schleissnerova/