Praha 3 Radhošťská 3 - M

Unístění: Praha 3, Radhošťská 3

Narozen 02. 07. 1886
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Radhošťská 3
Transport At, č. 651 (07. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ax, č. 651 (09. 05. 1942, Terezín -> Sobibór, Ossowa)
Zavražděn

Rudolf Kohn | Databáze obětí | Holocaust