Umístění: Praha 1, Maiselova 60/3, v chodníku před vchodem do domu (2009)
Nápis: ZDE BYDLEL ALOIS BERGMANN, NAR. 1899
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN V BARANOVIČI

Narozen 18. 06. 1899
Poslední bydliště před deportací: Praha V
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha V, Filipa de Monte 3
Transport AAl, č. 828 (02. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport AAy, č. 127 (28. 07. 1942, Terezín -> Baranoviči)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/77083-alois-bergmann/