Umístění: Praha 6, Nad Královskou oborou 203/23
Nápis: ZDE ŽIL ARNOŠT GLASER, NAR. 1898
DEPORTOVÁN 1941 DO LODŽE, ZAVRAŽDĚN

Narozen 15. 08. 1898
Poslední bydliště před deportací: Praha XIX
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XIX, Nad Královskou oborou 23
Transport B, č. 468 (21. 10. 1941, Praha -> Lodž)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/142219-arnost-glaser/