Umístění: POLSKÁ 1121/3, PRAHA 2

Narozen 26. 11. 1872
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Stifterova 3
Transport Au 1, č. 350 (15. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Bw, č. 883 (19. 10. 1942, Terezín -> Treblinka)
Zavražděn

Databáze holocaust