Umístění: Praha 7, Milady Horákové 854/78, Bubeneč, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis: ZDE ŽIL DR. ING. BEDŘICH SGALITZER, NAR. 1886
DEPORTOVÁN 1944 DO TEREZÍNA – MALÉ PEVNOSTI, ZAVRAŽDĚN 1944TAMTÉŽ