BENISH EMANUEL OLGA MAdresa: AMERICKÁ 655/19, PRAHA 2

Narozen 31. 07. 1879
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Americká 26/655
Transport C, č. 96 (26. 10. 1941, Praha -> Lodž)
Zavražděn

Databáze holocaust