Umístění: Praha 2, Rumunská 22/18, Vinohrady, v chodníku před domem
Nápis: ZDE ŽILA BERTA VOCELOVÁ NAR. 1869
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA V TREBLINCE