BlauováMAdresa: OPLETALOVA 1013/59, PRAHA 1

Narozena 22. 12. 1881
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Waldhauserova 14
Transport AAs, č. 916 (20. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport AAy, č. 958 (28. 07. 1942, Terezín -> Baranoviči)
Zavražděna

Databáze holocaust

Rachel Blau se narodila 22. 12. 1881 v Krakově v Polsku jako Rachel Roseová. Jejím otcem byl Moritz Rose, majitel domu, a matkou Bronislava Roseová, rozená Rosenzweigová. Rachel měla devět sourozenců, jmenovali se Rosalie, Elkan, Zacharias, Abraham, Marie, Karel, Balvina, Isak, Jakob. Svého muže, obchodníka Oskara Szyja Blau, který se narodil 29. 3. 1884 v Řešově v Polsku, si vzala 04. 06. 1907 v Krakově.
Dne 14. 05. 1908 se jim v Podgórze (čtvrť v Krakově) narodil první syn Šimon, v roce 1920 pak druhý syn Arnold – to bylo již v Karlových Varech, kde Blauovi v roce 1919 koupili dům „Marconi“ č.p. 1514 (dnes Moskevská 1514/48). V Karlových Varech provozovali na adrese Tržiště 21 (Lázeňský dům Bílý lev č.p. 36) obchod se sklem a porcelánem „Krystal“.
Po záboru Sudet v září 1938 koupili Blauovi dům v Poděbradech č.p. 429/II (dnes Studentská 429/51). V létě 1939 se manželé rozdělili a Rachel se v září 1939 přestěhovala z Poděbrad do Hotelu Flora v Praze v ulici Orlická 2020/2. V listopadu 1939 se přestěhovala do ulice Beethovenova 1013/59 (později Lützowova, dnes Opletalova). Její poslední pražskou adresou byla Waldhauserova 861/14 (dnes Bílkova). Dle informací z archívu Židovského muzea měla Rachel Blauová číslo registrace 3057 a nastoupila do transportu AAs (pořadové číslo 916) do Terezína dne 20. 07. 1942. Dne 28. 07. 1942 nastoupila v Terezíně do transportu AAy (pořadové číslo 958). Transport AAy měl původně namířeno do Minsku, ale nakonec skončil v Baranoviči na území dnešního Běloruska. Nikdo z tohoto transportu nepřežil.
Manžel Oskar dokázal opustit Protektorát zřejmě v létě 1939. Syn Šimon uprchl v červnu 1940 přes Bohušovice (čtvrť Těšína). O osudu syna Arnolda se žádné bližší informace nedochovaly. Oskara a Šimona se pak jakožto československých občanů v zahraničí týkala tzv. mobilizační vyhláška Československého národního výboru. Oskar byl odveden do armády v červnu 1940 ve známém výcvikovém táboře v Agde na jihu Francie. Poslední známé místo Oskarova pobytu je hotel Mirasol v Amelie les Bains ve francouzském regionu Pyrénées – Orientales.
Šimon byl také odveden a to v srpnu 1940 v Šanghaji, která v té době byla populární destinací židovské emigrace. V listopadu 1941 se stal v táboře v Agami u Alexandrie v Egyptě příslušníkem čs.
zahraniční armády, přijal krycí jméno Bartoň, prošel tažením na Středním Východě a v Africe a vojenskou službu ukončil na podzim 1945 jako rotmistr v záloze.
Šimon se po únoru 1948 usadil ve Venezuele v Caracasu, kde se nadále živil jako obchodník. Zemřel v roce 1975 v Mnichově.