BlechoviMUmístění: Praha 9, Na Břehu 298/25

NAR. 1912 

DEPORTOVÁN 1940 DO DACHAU

ZAVRAŽDĚN 10 .9. 1940  V MAUTHAUSENU