Umístění: Praha 2, Budečská 2/1020, v chodníku před domem, (2010)
Nápis: ZDE BYDLEL BOHUMIL BONDY, NAR. 1869
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN 1943 V OSVĚTIMI

Narozen 07. 02. 1889
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Humboldtova 18
Transport AAw, č. 554 (03. 08. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Cu, č. 955 (01. 02. 1943, Terezín -> Osvětim)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/78598-bohumil-bondy/