Umístění: JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ 479/37, PRAHA 5

Narozen 20. 12. 1926
Poslední bydliště před deportací: Praha XVI
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XVI, Pekařovo nábř. 15
Transport D, č. 259 (31. 10. 1941, Praha -> Lodž)
Zavražděn 18. 02. 1942 Łódź

Databáze holocaust