Umístění: JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ 479/37, PRAHA 5

Narozena 04. 06. 1897
Poslední bydliště před deportací: Praha XVI
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XVI, Pekařovo nábř. 15
Transport D, č. 260 (31. 10. 1941, Praha -> Lodž)
Zavražděna 21. 02. 1942 Łódź

Databáze holocaust