Jindřicha Plachty 1162-20DUmístění: JINDŘICHA PLACHTY 1162/20, Praha 5

Narozen 24. 01. 1870
Poslední bydliště před deportací: Praha XVI
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XVI, Zdíkova 12
Transport AAq, č. 265 (13. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Bw, č. 1467 (19. 10. 1942, Terezín -> Treblinka)
Zavražděn

Databáze Holocaust

Vážení obyvatelé domu č. 20
V tomto domě jsem bydlela s rodiči po druhé světové válce, v prvním poschodí, v bytě bývalého majitele domu, byt měl dva vchody a v padesátých letech byl rozdělen a tak jsme se odstěhovali.

Po roce 89 dům neměl svého majitele a dovtípila jsem se, že patřil židovské rodině, která zahynula v koncentračním táboře. Zjistila jsem, že majitel byl pan Albert Ehrlich, obchodník s uhlím a byl svobodný. V roce 13. 7. 1942 byl transportován do Terezína a 19. 10. 1942 do Treblinky – vyhlazovací tábor vytvořený nacisty ve východním Polsku, bylo v něm zavražděno přibližně 820 000 osob. Po povstání vězňů v srpnu 1943 byl tábor zrušen.
Ze své vlastní vůle jsem tuto pietní destičku nechala udělat, nejsem příbuzná, jsem katolického vyznání a vedla mě k tomu četba knih z tohoto období a nepochopení, že člověk je tohoto schopen.
Zlata Krčilová, roz. Bürglová